Teenused

Maaparandustööd

 • Kuivendussüsteemide ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
 • Truupide, sildade ehitus ja rekonstrueerimine
 • Teede ehitus, rekonstrueerimine ja uuendamine
 • Kändude juurimine ja likvideerimine
 • Uuendustööde kavade koostamine

Kaevetööd

 • Tiikide, paisjärvede ja veehoidlate ehitamine ja puhastamine
 • Kaabli ja veetrasside kaevmine
 • Ehitusplatside ettevalmistus
 • Vundamendi süvendi kaevamine

Haljastustööd

 • Parkide ja maastiku mullatööd ja planeerimine
 • Kraavimullete hooldamine
 • Teeäärte niitmine
 • Ohtlike puude likvideerimine
 • Võsa freesimine
 • Loodusliku ja sõelutud mulla müük

Masinate rent

Maavarade müük