PRIA meede 1.8

AAB Ekskavaator OÜ omab litsentsi MEO124-00 ja sellega kaasnevat õigust tegutseda maaparandus süsteemide ehitamises.

Oleme huvitatud osalema Teie poolt korraldatud vähempakkumistes, mida korraldatakse PRIA poolt finantseeritavate põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (meede 1.8) raames.

Lugupidamisega

Sven Udras
Tel. 50 91 603
info@ekskavaatorid.ee